Stanica technickej a emisnej kontroly

Cenník platný od 20.03.2023

Cenník technických kontrol, emisných kontrol a súvisiacich služieb.

Ceny sú s DPH, sú v nich započítané všetky doklady, vydané pri uvedenej kontrole.

Pravidelné, opakované a zvláštne technické kontroly EUR
1 Motocykle, troj a štvorkolesové motorové vozidlá / L1, L2, L3, L4, L6 / 35,00
2 Osobné a dodávkové motorové voz. s celkovou hmotnosťou neprevyš. 3,5 t., motorové troj a štvorkolky - M1, N1, L5, L7 49,00
3 Prípojné vozidlá do 0,75 t celkovej hmotnosti - O1, R1 20,00
4 Prípojné vozidlá od 0,75 t - do 3,5 t celkovej hmotnosti - O2, R2 40,00
5 Prípojné vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti - O3, O4, R3, R4 45,00
6 Nákladné a špeciálne mot. voz., autobus a ťahač / N2, N3, M2, M3 / 65,00
7 Kolesové traktory / T / 60,00
8 Pásové traktory + pracovné stroje + snežný skúter / C + Ps + Ls / 55,00
9 Opakovaná kontrola L 25,00
10 Opakovaná kontrola M1, N1, 02, R2 35,00
11 Opakovaná kontrola ostatné kategórie 45,00
12 Opakovaná kontrola - prvotná L, O1, R1 po TK u nás 15,00
13 Opakovaná kontrola - prvotná M1, N1, O2, R2 po TK u nás (alter.* - zvláštna kontrola) 20,00
14 Opakovaná kontrola - prvotná - ostatné kategórie po TK u nás (alter.* - zvláštna kontrola) 28,00
15 Zvláštna kontrola jednej určenej časti vozidla 15,00
16 Zvláštna kontrola brzdového systému 25,00
17 TK historického vozidla 55,00
Emisné kontroly EUR
1 Motorové vozidlá M1, N1 - Benzin, Diesel / Bkat, Nkat, Rkat / + OBD 36,00
2 Motorové vozidlá M1, N1 - Benzin, Diesel / Bkat, Nkat , Rkat / + OBD + pohonná zmes LPG, CNG, NG, hybrid 45,00
3 Motorové vozidlá - N2-3, M2-3, T, C, Ps 50,00
4 Motorové vozidlá - N2-3, M2-3, T, C, Ps + pohonná zmes LPG, CNG, NG a hybrid 60,00
5 Opakovaná emisná kontrola - prvotná - M1, N1 20,00
6 Opakovaná emisná kontrola - prvotná - N2-3, M2-3, T, C, Ps 29,00
7 Opakovaná emisná kontrola - z iného PEK - M1, N1 30,00
8 Opakovaná emisná kontrola - z iného PEK - N2-3, M2-3, T, C, Ps 45,00
Súvisiace služby s TK a EK EUR
1 Administratívna kontrola (alter.* - nastavenie svetiel) 10,00
2 Administratívna kontrola po kontrole na inom pracovisku 15,00
3 Vystavenie opisu protokolu 6,00
4 Doplnenie údajov pri zápise výnimiek a pravostranného riadenia 50,00
5 JDV - príplatok za spracovanie údajov vozidla - I. (alter.* - zvláštna kontrola) 15,00
6 JDV - príplatok za spracovanie údajov vozidla - II. (alter.* - zvláštna kontrola) 25,00
7 JDV - príplatok za spracovanie údajov vozidla - III. (alter.* - zvláštna kontrola) 35,00

alter.* - alternatívne využitie danej cenovej položky pre samotný výkon u zvláštnej kontroly, vykonanej na želanie zákazníka

Rožňava, 20.03.2023

Kalten trade s.r.o., Námestie baníkov 12/31, 048 01 Rožňava, IČO: 51 938 693


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny ceny, ktoré sú uvedené v cenníku, pre prispôsobenie sa individuálnym
požiadavkám potrieb jednotlivcov, aby nedošlo v ojedinelých prípadoch, k nechcenému poškodeniu zákazníka.


Karol Nemes v. r.

prokurista spoločnosti